Avtaler

Viktigheten av å holde avtaler Avtaler er sentrale i alle menneskers liv; både for de store og for de små, for religiøse, så vel som for de ikke-religiøse. I Islam