Foreldres høye posisjon

«Din Herre har påbudt: Tilbe ingen annen enn Ham, og vis godhet mot foreldre.» Dette sier Gud i den hellige Koranen (kapittel 17, vers 24). Godhet mot foreldrene Gud oppfordrer