Archive

Artikler 0 Comments

Moral og Islam

I denne artikkelen skal vi se på hvilken plass moral spiller i religionen Islam. Vi vil samtidig gjøre rede for eksempler fra Profetens liv, hvor blant annet moral spilte en

Artikler 0 Comments

Islam og terrorisme

Opp gjennom de siste årene er terrorisme og islam blitt mye forbundet sammen, spesielt i media. Det dreier seg ofte om muslimer som dreper andre ikke-muslimer i Guds navn. Spørsmål

Artikler 0 Comments

Introduksjon til Islam

I Guds navn, den mest barmhjertige og den mest nåderike. Vi lever i en tid der forskjellige folk fra forskjellige kontinenter og forskjellige religioner bor side ved side. På grunn