Bli medlem

Vår organisasjon baserer alt sitt arbeid på frivillighet. For å drive våre aktiviteter; som kurs, temadager, seminarer, hytteturer osv., er vi avhengig av økonomisk støtte. Ved å registrere deg som betalende medlem i ILM vil du hjelpe oss med å arbeide for spre riktig bilde av Islam i Norge, i tillegg til at du vil få en rekke fordeler for ditt medlemskap. Din største belønning ved å støtte oss er imidlertid at Gud vil belønne deg i dette og neste liv.

Koranen sier følgende: «De som gir bort av det de har, både om natten og om dagen, i det skjulte og det åpne, deres lønn venter dem hos Herren.» (2:274)

Dersom du ikke vil registrere deg som medlem av ILM, men fortsatt ønsker å støtte vårt arbeid kan du sende dine donasjoner til kontonummer: 1503.29.40282

REGISTERINGSSKJEMA