Artikler

Artikler 0 Comments

Foreldres høye posisjon

«Din Herre har påbudt: Tilbe ingen annen enn Ham, og vis godhet mot foreldre.» Dette sier Gud i den hellige Koranen (kapittel 17, vers 24). Godhet mot foreldrene Gud oppfordrer

Artikler 0 Comments

Én ummah

Bismillahir Rahmanir Rahim Enige om å være uenige Det er i dag flere retninger innenfor Islam, og innenfor disse retningene er det igjen forskjellige lovskoler. Innenfor disse lovskolene er det

Artikler 0 Comments

Moral og Islam

I denne artikkelen skal vi se på hvilken plass moral spiller i religionen Islam. Vi vil samtidig gjøre rede for eksempler fra Profetens liv, hvor blant annet moral spilte en

Artikler 0 Comments

Introduksjon til Islam

I Guds navn, den mest barmhjertige og den mest nåderike. Vi lever i en tid der forskjellige folk fra forskjellige kontinenter og forskjellige religioner bor side ved side. På grunn

Artikler 0 Comments

Avtaler

Viktigheten av å holde avtaler Avtaler er sentrale i alle menneskers liv; både for de store og for de små, for religiøse, så vel som for de ikke-religiøse. I Islam

Artikler 0 Comments

ILM forsetter arbeidet mot ekstremisme og radikalisering

Organisasjonen ILM vil i år 2017 forsette arbeidet med å drive forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Målene for ILMs ulike prosjekteter er bevisstgjøring, informasjonsspredning og holdningsendring ovenfor ekstreme tanker og

Artikler 0 Comments

Islam og terrorisme

Opp gjennom de siste årene er terrorisme og islam blitt mye forbundet sammen, spesielt i media. Det dreier seg ofte om muslimer som dreper andre ikke-muslimer i Guds navn. Spørsmål