Kvinnefrigjøring gjennom hijab

Et bidrag til hijabdebatten på World Hijab Day 1. februar

 

Kvinnes frigjøring har vært et omdiskutert tema opp gjennom historien. Man har gjennom årene ønsket å finne ut hvordan kvinnen frigjør seg selv, og ikke minst hva denne frigjøringen egentlig innebærer. Som følge av dette har flere samfunn oppfordret kvinnen til å gå med mindre klær, og støttet det med at hun på denne måten blir frigjort. Kvinnen har blitt brukt som et markedsobjekt, og det ved navnet til frigjøring. Kvinnen har indirekte blitt nektet å kle seg på den måten hun selv ønsker, og det har igjen vært ved navnet til frigjøring. Når kvinner blir utsatt for slike omstendigheter og dette begrunnes gjennom frigjøring, så dukker det opp et spørsmål: Er det gjennom å gå med mindre klær at mennesker er frigjort? Eller er det gjennom et mer resonnerende intellekt?

 

Tidligere sivilisasjoner 

Opp gjennom de tidligste sivilisasjonene har tildekning av ens kropp vært essensielt i et hvert samfunn. Ikke bare var det viktig for å dekke deler av kroppen, men det viste en form for makt og edelhet. Dermed var det ikke uvanlig å se at eliten gikk med mer klær enn folk som hadde mindre penger. Eliten ønsket å vise makt gjennom påkledning til den grad at konger gikk med ullfrakker midt i sommeren. For det var slett ikke lett, ei heller billig å lage klær slik det har seg i dag.

Da menneskene strevde med å få laget gode nok klær til å dekke seg med, skulle man trodd at da det først begynte å bli enklere for mennesker å lage klær, at en naturlig ettervirkning skulle finne sted.

Man skulle trodd at denne utviklingsprosessen av klær skulle få mennesker til å fortsette å gå med like mye klær, hvis ikke mer, og med dette bevege seg mot det resonnerende intellekt, og en høyere sivilisasjon. Men hva er realiteten? Hvordan gjengir dagens sivilisasjons dette? Jo, gjennom en tilbakekomst. ved å gå motsatt vei, gå med mindre klær slik man gikk med i nærmest steinalderen.

 

Påkledde dyr er også undertrykt?

Stadig flere samfunn har begynt å utvikle en merkelig nok oppfatning om sammenheng mellom klær og undertrykkelse, som er følges vis , «Jo mer klær, desto mer undertrykt, og jo mindre klær desto mer frigjort» Denne mentalitet er ikke kun hemmende for et samfunns utvikling, men det gjør også at et samfunn beveger bort fra det intellektuelle –  og videre over til det dyriske-miljø. For i det dyriske miljøet som de fleste sikker er kjent med, er nemlig dyr ikke kledd med klær i jungelen. Dette har vært helt naturlig for dyr i alle år uten at de har utviklet noe form for klesplagg for dem selv. Mennesker derimot har gått med klær siden Adam og Hawa (Eva) var på jord, Koranen sier: 7.26 “ Å Adams barn, vi har gitt dere klær til å dekke deres nakenhet, og til pynt. Men fromhetens drakt er bedre. Dette er et av guds tegn, så de måtte komme i hu.» *

Likevel står vi ovenfor en merkelig nok paradoks; På den ene siden så begynner mennesker å kle seg stadig mindre, slik at dem nærmest etterligner dyr. På den andre siden, blir hunder i gata mer kledd på enn noen mennesker? Er ikke det motstridene? Skal vi begynne å se på påkledde dyr som undertrykt? Det kan man neppe se bort ifra når selve kvinner som velger å dekke seg selv slik dem ønsker, blir nå sett på av enkelte som undertrykt. Samtidig som man velger å se bort i fra kvinnens mening ( om hun er undertrykt eller ei) og heller velger å danne et bestemt oppdiktet bilde i hode, om at kvinnen som går med dekkende klær er undertrykt.. Ikke nok med dette, men å gå med mindre klær blir nå sett på som «mer moderne».

Når et samfunn oppfatter mindre klær som « mer moderne», så ser man tydeligvis på dyr som de mest moderne her på jordkloden. Dersom det er tilfellet, blir det nærmest nødvendig med oppklaring av forskjellen mellom mennesker og dyr i forhold til hvem som er mest moderne.

 

Kvinnens frigjøring gjennom hijab 

Når man erkjenner at kvinner er mer verdt enn å gå med lettkledde klær, så dukker det opp et spørsmål; Hva er denne klesdrakt som er verdig nok til å bli bekledd av kvinnen? Hva er denne klesdrakt som både er ment som frigjøring, samtidig som den stor gjør kvinnen? Hva er denne klesdrakt som gir kvinnen en spesiell edelhet og ære både innvendig og utvendig? En klesdrakt som ikke kun er til fordel for henne selv, men som også fremmer gode verdier, og reiser opp et samfunn mot fordervelse og demoralisering. Dette kan slett ikke være noe annet enn Hijab. Hijaben til ei kvinne. Hijaben som fremmer kvinnens beste sider ovenfor seg selv og til andre som forstår verdien av hijab.

Hijab er en kledning som betegner ære og respekt. Noen kvinner skulle ønske dem kunne få muligheten til å dekke seg selv slik dem ønsker, men dem kan ikke av enten politiske, sosiale eller økonomiske årsaker, slik som i Frankrike.

Islam ville at når kvinnen skulle gå ut i samfunnet, at hun skulle legge til utrykk (uten å bruke ord) hva slags verdier hun står for. Hva slags prinsipper hun står for. Islam ville at når kvinnen skulle bære hijaben, at samfunnet skulle vite at hun er en person som er hederlig, standhaftig, en god venninne, en til å stole på. Det betyr ikke at hun er feilfri, men det betyr at hun i motsetning til andre prøver å manifestere disse gode egenskapene til seg. Islam ville skape et samfunn hvor kvinner ikke ble brukt som et markedsobjekt, ei heller som et attraktivt legemet. Tvert imot, Islam ville skape et samfunn som først så på kvinnens indre før det ytre. Et samfunn som ikke var preget av lyst, men av respekt.

 

Det er klart at de som hevder å frigjøre kvinnen gjennom å presse kvinnen til å gå med mindre klær er en av to, enten uvitende om konseptet frigjørelse, eller så blir dette bevisst brukt til eget formål og tilfredstillelse. Dersom det er førstnevnte, fins det uten tvil et problem i dagens forståelse av frigjørelse blant mange av de som hevder å være eksperter i dette feltet. Dersom det derimot er det sistnevnte, så er det på tide at kvinnen ikke lar seg forbli en brikke som blir flyttet på fram og tilbake i takt med enkeltes vilje og makt og støttet ved den såkalte «frigjørelsen».

 

Skrevet av Lina Taha

DU VIL OGSÅ LIKE

Slider 0 Comments

Støtt oss via Vipps

    Det har aldri vært enklere å støtte oss økonomisk! De som kjenner til ILM vet at vi er en organisasjon som baserer seg kun på frivillig arbeid. Ingen

Kronikker 0 Comments

Kun en illusjon

Kun en illusjon 14.04.13 Muslimer i dag står ovenfor veldig mange fristelser og utfordringer her i vesten. Fra sekundet vi trer ut av hjemmet vårt opplever vi at samfunnet påtvinger

Kronikker 0 Comments

Sjeik Google

Original artikkel: http://www.dagbladet.no/2014/10/18/kultur/meninger/kronikk/radikalisering/internett/35777763/ 18.10.14 Muslimske ungdommer er som alle andre ungdommer – de er på sosiale medier. Norske imamer må sette seg bak PC-skjermen for å komme i kontakt med

0 Kommentar

Ingen Kommentarer Enda!

Du kan være første til å kommentere dette innlegget!