Om oss

ILM – Islams Lære og Metode er en religiøs og humanitær interesseorganisasjon som ble opprettet i 2012.
Organisasjonen er åpen for alle, uavhengig av kjønn, rase, religion, alder osv, men vårt arbeid er hovedsakelig rettet mot ungdom.
Som organisasjon er vi uavhengig av noen religiøs retning, lovskole, moské, eller lærd, men vi er stolte av å ha samlet et styre fra ulike retninger og ulike retninger innen for islam.

Våre mål går ut på å oppklare stor samfunnets misoppfatninger om islam, drive med brobyggingsarbeid mellom ulike religioner og livssynsgrupperinger, forebygge og bekjempe radikalisering og ekstremisme, samt fremme tanke-, samvittighets- og religionsfrihet i samfunnet.

ILM er opptatt av å ha et bredt tilbud av arrangementer og aktiviteter, og arrangerer derfor alt fra temakvelder, seminarer og kurs, til hytteturer, fotballturneringer og filmkvelder. Det er også viktig for oss at våre aktiviteter er åpne og tilgjengelige for alle, og derfor er alle våre arrangementer selvsagt gratis å delta på.

bli kjent med styret