Styret

På ILMs generalforsamling i april ble det valgt et nytt styre for 2016/2017. Vi er stolte av å ha samlet nok et styre der begge kjønn, flere ulike nasjonaliteter og ulike retninger innenfor islam er representert. Her kan du bli kjent med de ulike styremedlemmene, deres motivasjoner og deres ansvarsområder i organisasjonen.

Thomas Haile Tesfazion
Leder
ThomasILMs leder er 27 år gammel, og er født og oppvokst i Oslo. Han har eritreisk opprinnelse, og konverterte til islam i 2006. Til daglig jobber han på et distriktpsykiatrisk senter (DPS) for personer med psykiske lidelser og rusproblemer, og han er utdannet ergoterapeut med en mastergrad i folkehelsevitenskap. Thomas sitter nå som leder i ILM for andre år på rad, og har vært med i styret siden organisasjonens oppstart i 2012. Han er opptatt av å fremme riktig bilde av islam, i tillegg til å samle ulike muslimske retninger og lovskoler under ett flagg.

 

Hannan Karmi
Nestleder og sosial aktivitetsansvarlig
HannanHannan er 24 år gammel, og går lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Hun har marokkansk opprinnelse, men er født og oppvokst i Oslo. Tidligere har Hannan vært styreleder i ILM, og i år sitter hun som nestleder. I tillegg har hun hovedansvar for sosiale aktiviteter for jenter, som blant annet jentesamlinger, turer og filmkvelder. Hun mener at i og med at islam kanskje er verdens mest misforståtte religion, er det viktig at så mange som mulig engasjerer seg i kampen for å bryte ned fordommer og misoppfatninger. Hun synes også det er viktig å vise at muslimske kvinner kan stå i fronten og engasjere seg.

 

 

Samia Boutakhrit
Økonomiansvarlig
SamiaSamia går også lektorutdanningen ved Universitetet i Oslo, og jobber som lærervikar ved siden av studiene. Hun er 21 år gammel, født og oppvokst i Oslo, og har marokkanske røtter. Som faglig-aktivitetsansvarlig har hun ansvar for gjennomføring av faglige aktiviteter og arrangementer som kurs, seminarer og temakvelder. Hun mener det er viktig å fjerne storsamfunnets misoppfatninger om islam, samt drive med brobyggingsarbeid. Hun sier at kjernen i å fremme islam ligger i fellesskapet, og hun har derfor valgt å engasjere seg i en organisasjon som kjemper for å fremme samhold.

 

Jahangir Ali
Informasjonsansvarlig
JahangirJahangir er 26 år gammel, født og oppvokst i Oslo, men har pakistansk opprinnelse. Han er utdannet tømrer,  og jobber som maskinoperatører. Som informasjonsansvarlig har han ansvar for ILMs nettside og facebook-gruppe, samt sosiale medier som instagram og snapchat. Han ønsker å jobbe for å opplyse og utdanne muslimer så vel som ikke-muslimer om den sanne islam, og er opptatt av å aktivt bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet.

 

 

Jafar Saleem
Sosial aktivitetsansvarlig
JafarJafar har vært med i ILM-styret siden organisasjonens oppstart i 2012, og har tidligere sittet som styreleder. Han er 31 år med irakisk opprinnelse, har studert lektorprogrammet ved UiO, og han jobber som miljøarbeider på et kompetansehus for ungdom. Jafar har hovedansvar for ILMs sosiale aktiviteter for gutter. Dette innebærer blant annet turer, film- og spillkvelder, samt vårt fotball-lag ILM All Stars, som han er trener for. Han er opptatt av å forebygge ekstremisme, og bygge broer mellom ulike religioner og livssyn.

 

 

Yusur Allaq

Aksjonsansvarlig