Terrorisme og Islam

Terrorisme og Islam

Jeg likte svaret av en muslimsk lærd da han ble spurt om terrorisme og Islam: Han sa: Hvem startet første verdenskrig? Muslimer? Hvem startet andre verdenskrig? Muslimer? Hvem drepte om lag 20 millioner av aboriginerne i Australia? Muslimer? Hvem sendte atombomber av Hiroshima og Nagasaki? Muslimer? Hvem drepte mer enn 100 millioner indere i Nord-Amerika? Muslimer? Hvem drepte mer enn 50 millioner av indere i Sør-Amerika? Muslimer? Hvem tok ca 180 millioner av afrikanske mennesker som slaver og 88% av dem døde og ble kastet i Atlanterhavet? Muslimer? Nei, de var ikke muslimer! Først av alt må du definere terrorisme ordentlig … Hvis en ikke-muslim gjør noe dårlig .. da er det kriminalitet. Men hvis en muslim begår samme handling .. er han terrorist … Så først start med å fjerne denne dobbelt standarden … så komme til poenget!

DU VIL OGSÅ LIKE

Medlemmers meninger 0 Comments

Historien om dadler

En dame kom en dag til Profeten Muhammed (fvmh&hf). Hun bragte med seg sin sønn og var frustrert over at han spiste så mye dadler. Hun sa følgende til Profeten

Medlemmers meninger 0 Comments

Perle vs valnøtt

Hvis en valnøtt var i din hånd, og alle folk sa det var en perle, så ville det ikke ha nyttet deg. Og hvis en perle var i din hånd,

Medlemmers meninger 0 Comments

Alle verdensreligionene

Alle verdensreligionene er blitt oppkalt enten etter sin stifter eller etter det samfunn eller den nasjon som den oppstod i. Kristendommen f.eks. har sitt navn fra profeten Jesus Kristus, Buddhismen

0 Kommentar

Ingen Kommentarer Enda!

Du kan være første til å kommentere dette innlegget!